Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "ZÁRÓ"

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat és a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú
Kft. mint konzorciumi partner az EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok”
elnevezésű projekt keretében 500,00 millió forint 100%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el.
A szakmai program a Jánoshalmi járásban valósult meg.

 

Az öt éves projekt céljai szervesen illeszkednek a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célrendszeréhez.

A projekt egy széles körű összefogáson, helyi szükségleteken alapuló, integrált fejlesztő program a járás településein élő gyermekek és családjaik, különösen a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózási esélyének növelése érdekében. Az előkészítés, tervezés a helyi önkormányzatok, a családsegítő szolgálatok, az egészségügyi intézmények és oktatási intézmények bevonásával valósult meg. A projekt teljes ideje alatt a Jánoshalmai járás mind az öt települése részt vett a programokban.

Fő célkitűzés volt a gyermekeket sújtó nélkülözés csökkentése, a szegény családokban élő gyermekek fokozott támogatása, szocializációjuk erősítése.

Jánoshalma Városi Önkormányzat által 5 év alatt megvalósított programjai:
A Gyerekesély program a járás minden településen élményt nyújtó szabadidős programokkal, nyári napközikkel, táborokkal járult hozzá a gyermekek jövőbeni esélyének javításához. A nyári napközikben nyaranta 190, többségében alsó tagozatos gyermek vett részt. A rászoruló családok közül 300 fő részére tudtunk egy-egy egész hetes nyaralást biztosítani a Balatonnál. A járás települései között 2 alkalommal került megszervezésre a Vándortábor, amiben 87 fő gyermek vett részt.
A fiatalok hasznos szabadidőtöltését és közösségépítését szolgáló Szociokulturális nevelés program keretében sport tevékenység, vetélkedők és közösségépítő játékok kerültek megszervezésre, ami a projekt ideje alatt közel 500 alkalmat jelentett.

A Gyerekesély program a hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtott segítséget az iskolai és iskolán kívüli képesség- és készségfejlesztésekkel a továbbtanulási arányuk növeléséhez. Hátránykompenzáló, felzárkóztató programunkon közel 150 fő gyermek kapott egyéni tanulását segítő foglalkozást. A Gyakorlati élet szakkörök keretében az iskolákban nem tanított, a mindennapi élethez szükséges praktikus ismereteket sajátíthattak el a gyerekek. Tanévenként 70-80 gyermek vett részt a 7 alkalmas foglalkozás sorozaton a járás 5 általános iskolájában.
A Gyermekesély program pályaválasztási programjaival hozzájárult a tudatos pályaválasztáshoz, ezáltal ahhoz is, hogy csökkenjen az iskolai lemorzsolódás. A járás minden 7. osztályos tanulójának 5 éven keresztül biztosítottuk a „Szakmapróba napok” keretében megvalósított gyárlátogatásokat. Ezen kívül a 7. és 8. osztályosok számára évente Pályaválasztási napot szerveztünk 8-8 környékbeli középiskola bemutatkozásával. Minden járási óvodában megvalósult a Farmovi program. A programokon több, mint 500 gyermek vett részt.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok megerősítéseként ingyenes jogi tanácsadást és pszichológiai tanácsadást biztosított a projekt. Az ingyenes jogi tanácsadást igénybe vevők száma 350 fő, az ingyenes pszichológiai tanácsadáson résztvevők száma 330 fő volt.
Szakmai műhelyek, képzések (7 képzés) segítették a pedagógusok módszertani tudásának célirányos fejlesztését.
A projekt segítségével létrehozott Krízisalap a pandémia időszakában laptopokkal segítette az online oktatás megvalósítását és egyszer használatos ételtartókkal a gyerekétkeztetés higiénikus biztosítását, valamint maszkokkal a fertőzés terjedésének megakadályozását.

Az öt éves program alatt a projekt 22 új munkahelyet teremtett. A szociális-, pedagógiai-, kulturális-, egészségügyi ellátórendszerek intézményeinek és munkatársainak folyamatos együttműködése, valamint a Gyerekesély Bizottság szakmai felügyelete segítette a komplex cél elérését. A hátránykompenzáló szolgáltatásokkal megvalósulhatott a gyerekek helyben, a fejlődés szempontjából optimális időben történő fejlesztése.

 

Kép1Kép2

Kép3Kép4

Kép 5

Kép6