Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "AZ ELSŐ 3 ÉV"Az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosító számú "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen elnevezésű projekt megvalósítási időszakának első 3 éve.

2018. január 31. napján megkötöttük a projekt humán szolgáltatások kapacitásbővítése célkitűzésének körében a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai megerősítését szolgáló ingyenes jogi tanácsadás fejlesztésére, bővítésére irányuló megbízási szerződést, melynek révén nagyobb mértékben tudjuk biztosítani a rászoruló családok számára a szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás ingyenessége révén csökkenteni tudjuk a családokra nehezedő anyagi kiadások terheit.

A programon résztvevők száma 2017- 2020: 212 fő

2018. január 31. napján szerződést kötöttünk pszichológus szakemberrel a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ leterheltségének csökkentésére és a járás egész területén mutatkozó pszichológiai ellátásra való igény kielégítésére.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 146 fő

A fent említett kettő szolgáltatás a szerződések megkötése óta folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik.

2018. február 24. napja óta a járás kettő településén, Jánoshalmán és Mélykúton, 2019. októberétől pedig a járás minden általános iskolájában nagy sikerrel zajlik a szociokulturális nevelés megnevezésű program, melybe a projekt koordinátorai sok tehetséges és érdeklődő fiatalt tudtak már eddig is bevonni. Rendszeresen találkoznak a lelkes fiatalok, akik a program keretében sport és közösségépítő tevékenységeket folytatnak.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 318 fő

A beszerzési eljárások lefolytatását és a szerződések megkötését követően a Járás 5 általános iskolájában minden tanévben megvalósul a hét alkalomból álló gyakorlati élet szakkör. A gyakorlati élet szakkör programelem több tematikai egységet ölelt fel, melynek során a foglalkozáson részt vevő gyermekek betekintést nyerhettek a hivatali ügyintézés, a banki és postai szolgáltatások rejtelmeibe, megismerkedhettek az egészséges életmód, a környezettudatosság fontosságával, a pénz szerepével a mindennapjainkban, továbbá a család és az ünnepek jelentőségével.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 214 fő

2018. június 18. napján megkezdődött a járás 6 oktatási intézményében a nyári napközi elnevezésű programelem. A nyári napközi az egyes iskolákkal való előzetes egyeztetésnek megfelelően minden intézményben négy héten keresztül állt az arra rászoruló gyermekek rendelkezésére. A nyári napközi keretében a pedagógusok igyekeztek tartalmas programokkal megtölteni a szünidőt, melynek során kézműves- és sportfoglalkozással, lovaglással, strandolással illetve környékbeli kirándulásokkal színesítették a gyerekek hétköznapjait.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 577 fő

2018. augusztus 8. napján kezdetét vette a hátránykompenzáló felzárkóztató program az arra rászoruló gyermekek számára, a felmerülő igényekhez igazodóan pedagógus segítségével.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 22 fő

2018. október 13. napjától megszervezésre került a Játék, vagy valóság?- Pályaválasztás a XXI. században elnevezésű programelem keretében a Szakmapróba nap. A program keretében az általános iskolák 7. osztályos tanulói számára üzemlátogatást szerveztünk a járás területén működő cégekhez és tangazdasághoz. A gyárlátogatások során a diákok részletes bemutatást hallgathattak végig, illetve megtekinthették a gépparkot és betekintést nyerhettek az egyes munkafolyamatokba.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 115 fő

Játék, vagy valóság?- Pályaválasztás a XXI. században elnevezésű programelem keretében 2018.11.30.-án és 2019.10.03.-án is megrendeztük a Pályaválasztási napot, ahová 8 általános iskolát sikerült elhívnunk. Az első alkalommal 55 általános iskolás, második alkalommal pedig 75 fő általános iskolás vett részt a rendezvényen.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 130 fő

2018. október 1. napján elindult a Farm ovi elnevezésű programelem, melynek során a járás óvodás korú gyermekei megismerkedhetnek az egészséges életmód és táplálkozás fontosságával, elméleti és tapasztalati úton is találkozhatnak az egyes gyógynövényekkel, továbbá betekintést nyerhetnek a konyhakerti növények ültetésének és megművelésének rejtelmeibe, valamint Magyarországon nem honos trópusi és egzotikus gyümölcsöket kóstolhatnak.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 398 fő

A Gyerekesély Bizottság a 2018. június 11. napján tartott ülésén a bizottsági tagok által meghatározott szempontrendszer alapján kiválasztásra kerültek a Bentlakásos családi képzés elnevezésű programelem résztvevői. A programban összesen 100 fő vehetett részt. A létszámok a települések lakosságszámával arányosan kerültek megállapításra. A képzés 2018. június 18-23. között valósult meg Fonyód- Alsóbélatelepen, Bonyhád Város Gyermek és Ifjúsági Üdülőjében. A képzés célja a Balaton, a környezet és az élővilág megismerése, a természetes vizek védelme, a hulladékkezelés, energiagazdálkodás és a fenntarthatóság kérdéskörei voltak A képzési program végén a résztvevők vizsgát is tettek a megszerzett ismeretekről. A programok során a felhőtlen jókedv, a vidámság került a középpontba. Az önfeledt szórakozás, a kötetlen beszélgetések kellemes kikapcsolódást biztosítottak a gyermekek és szüleik számára egyaránt.

2019. 07.15- 2019 07.21 között valósult meg az első Vándortábor, ami azonos, illetve hasonló problémákkal küzdő, szociálisan hátrányos élethelyzetű gyermekek részére szervezett program. A célunk, hozzájuttatni a gyermekeket olyan élményszerző, tanulást segítő programhoz, melyet a szülők anyagi okok miatt önállóan biztosítani nem tudnának.

A programon résztvevők száma 2017-2020: 36 fő

Kép1Kép2

Kép3Kép4