Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

EFOP-3.9.2-16

Related image

 

 

 

 

 

 

2019.03.28.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ nonprofit közhasznú kft.

 

Sajtóközlemény

JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE

 

 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű konstrukció keretében 73,07 millió Forint vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatást nyert el. A projekt keretében egyrészt az egészségügyi szakdolgozók képzése, továbbképzése a cél a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, másrészt a jánoshalmi gyerekek/tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.

 

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata, az elnyert támogatás összege 499,904 millió Ft. A projekt megvalósítása konzorciumban történik, amelynek tagja többek között a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft is.

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ által elnyert 73 millió Forint európai uniós támogatás kapcsán a járóbeteg-szakellátó központ dolgozói egyéni, helyben hiányzó szaktudásnak megszerzésére irányuló és kompetenciafejlesztő képzéseken vesznek részt.

A projekt keretében továbbá a jánoshalmi tanulók részére megvalósításra kerülnek a tudatos pénzügyi magatartás kialakítását támogató (Cash-flow kurzus, Takarékoskodj!), a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és az öko-tudatosság fejlesztését szolgáló (Öko-tábor), a tanulási részképesség (Tanulásmódszertan kurzus) és élményalapú módszerek segítségével digitális kompetencia, eszközhasználat (Digitális kompetenciafejlesztés) fejlesztő programok, valamint egészségfejlesztési akciók keretében az életvezetési ismeretek átadására, a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére és a káros szenvedélyektől mentes, egészséges életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására fókuszáló nagy előadások.

A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2018.02.01.
A projekt megvalósításának záró időpontja: 2021.01.31.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.